Technical Investigation of the Usability for Foamed Bitumen Stabilized Materials in Asphalt Pavements

Abstract

İnşaat sektörü, yüksek enerji ve hammadde tüketimi ve olumsuz çevresel etkiler nedeniyle doğa tahribatına neden olan en önemli sektörlerden biridir.

Bu nedenlerle artan nüfus-küreselleşen dünya, yol talebini, sınırlı kaynakları, maliyeti ve çevresel etkileri (hem üretim hem de atık depolama alanları açısından) artırmıştır. Tüm bu nedenlerle yeniden yapılanma yerine kaldırım geri dönüşüm yöntemleri ile ilgili çalışmalar tüm dünyada hız kazanmıştır.

Halen bir miktar değerini koruyan eski asfalt malzemesinin yeniden yapılandırılması için en yaygın yöntemlerden biri köpük bitüm ile geri dönüşümdür.

Pratikte köpük bitüm kullanılarak üretilen soğuk karışımların hazırlanması ve değerlendirilmesi için genellikle ITS (Dolaylı Çekme Dayanımı) ve MR (Dayanıklılık Modülü) yöntemleri kullanılmaktadır. Bu yöntemlerden en çok malzemelerin optimum yüzdelik değerlerinin değerlendirilmesi için ITS, karışım performansının değerlendirilmesi için de MR testi kullanılmaktadır.

Deneysel çalışmada öncelikle köpük bitüm ile hazırlanan soğuk karışımlar için farklı penetrasyon dereceli bitüm, farklı tipte aktif dolgu maddesi ve farklı gradasyon tipleri yapılmış ve ITS tarafından üretim serisinin optimum köpük bitüm değerleri belirlenmiştir. Ölçek. Daha sonra bu optimum değerler için reprodüksiyonlar yapılmış ve resilient modül değerleri belirlenmiştir.

ITS ve MR değerlerinin malzeme gradasyonundan önemli ölçüde etkilendiği ve bu durumun aynı gradasyona sahip malzemeler için ters eğilim gösterdiği tespit edilmiştir. Aktif dolgunun cinsi karışımların ITS ve MR üzerindeki değerleri kadar etkili olmuştur. Özellikle MR sonuçları bitüm kalitesinden etkilenmiştir. Çalışma sonucunda FBSM (Köpük Bitüm Stabilize Malzeme) için değerlendirme sınır değerleri ve ideal gradasyon önerileri yapılmıştır.

Author Biography

Serdal TERZİ, Suleyman Demirel University

Faculty of Engineering, Prof. Dr.

Published
2022-10-18
Section
Chemical Engineering